BÁO CHÍ VIẾT VỀ CHÚNG TÔI

Báo Khánh Hoà

Những giàn rau không mọc lên từ đất

Được trồng trong nhà màng với công nghệ tiên tiến, cùng hệ thống đường ống dẫn chất dinh dưỡng, những giàn rau sạch không mọc lên từ đất mà vẫn xanh tươi mơn mởn. Đó là vườn rau trồng theo mô hình thủy canh công nghệ cao tại xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Xem toàn văn

Hội nông dân tỉnh Khánh Hoà

Vì sao trồng rau thủy canh công nghệ cao ở tỉnh Khánh Hòa có thể nhổ lên ăn ngay và luôn?

Đó là mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao tại thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Mô hình trồng rau sạch công nghệ cao tại thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang được xem là mô hình trồng rau thủy canh đầu tiên trên địa bàn. Sản phẩm hiện nay không đủ cung cấp cho các khách hàng.

Xem toàn văn