Thực đơn tại Okale 118 Bạch Đằng, P. Tân Lập, TP. Nha Trang

    Thực đơn Menu ngày khai trương nhà hàng chay Okale (mở bán lại) 25/07/2022.

    Danh mục: